Eilės

Mano autorinės kūrybos publikacijos vienoje vietoje.

Vertimai

Reikšmingiausi mano vertimai iš prancūzų kalbos.

Interviu

Nuorodos į spaudoje skelbtus interviu su manimi.

Amžinybės mozaikos

Trečioji mano eilėraščių knyga Trečiojoje mano knygoje – „Amžinybės mozaikos“ – ryški laikinumo įtampa, naujo santykio su amžinybe paieškos, kritika dievams, kuriuos garbinam ir kurių nekenčiam. Vienas ryškiausių rinkinio tekstų – 33 epitafijos, kuriomis poetine kalba pagerbiu partizanų atminimą. Elektroninį knygos variantą skaityk nemokamai: Amžinybės mozaikos (PDF), 2021 Viršelio autorius:...

Žodis kritikams